GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaul. Przejazdowa 21,05-800 Pruszków, Polska NIP: 5342505912REGON: 361900451KRS: 0000564747Nr rejestrowy BDO: 000046387 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRStel. +48 22 444 75 00fax +48 22 444 75 01mail: info@gtv.com.pl Business Development Manager (Fabryki) Przemysław Sobierajski, tel. +48 881 041 509 Dyrektor sprzedaży:Radosław Andruszczak, tel. +48 532 742 583
 


Loading...