GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Przejazdowa 21,
05-800 Pruszków, Polska

NIP: 5342505912
REGON: 361900451
KRS: 0000564747
Nr rejestrowy BDO: 000046387

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
tel. +48 22 444 75 00
fax +48 22 444 75 01
mail: info@gtv.com.pl

Dyrektor sprzedaży:
Radosław Andruszczak, tel. +48 532 742 583


Loading...